SCULPTURE

2013

assortment of sculpture, pdf

2012

MANIFESTA9, GENK, B 

“Berliner Säule b/w”, Sculpture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUNSTVEREIN AM ROSA-LUXEMBURG-PLATZ, BERLIN, D

“DÖ DÖ DOO..(bis 26.04.2012)”, Wall sculpture

“DÖ DÖ DOO..(bis 26.04.2012)”

“DÖ DÖ DOO..(bis 26.04.2012)”, Wall sculpture

“DÖ DÖ DOO..(bis 26.04.2012)”, Wall sculpture

Wall sculpture

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011

Juwel: NEUTRAL 

Juwel

Juwel

Juwel

Juwel: NOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“SHORTS”, Wall Object, 2011

Shorts: OK

OK

Shorts: WTF

WTF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010

“Figurengruppe”, Sculptur, 2010

LET ME EXPLAIN

L M E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LUNATIK” ,Mural, 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin HONERT, Renata KAMINSKA, Thomas SCHEIBITZ

 

 

2009

SHADOW SCULPTURE

s. video 

SHADOW SCULPTURE /video dok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHADOW SKULPTUR – H

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SHADOW SKULPTUR – L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

build:www.BLIXICON.de